Statut uczelni

Statut Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie


Statut Szkoły Głównej Krajowej, lipiec 2023


Uchwała 01/07/2023 o zmianie statutu Szkoły Głównej Krajowej

Regulamin świadczeń

Regulamin świadczeń Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie