Władze uczelni

Rektor: JM prof. dr Marek Grzelewski