Pedagogika

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2018 r., wydanej za numerem DSW.WUN.6013.173.2018.6.PD, zarządzającej wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych uczelni pn. „Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie” posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prawo

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2019 r., wydanej za numerem DSW.WNN.5014.166.2019.EK/MG.4, Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Prawo, na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Decyzja MNiSW nr DSW.WNN.5014.166.2019.EK/MG.4 w sprawie nadania Uczelni uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Prawo