Prawo

Jednolite magisterskie

Szanowni Studenci Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie!
W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID19 Dziekanat Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie obsługuje Studentów drogą elektroniczną i telefoniczną oraz w siedzibie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W przypadku wizyty osobistej w Dziekanacie prosimy o:
stosowanie płynu antybakteryjnego przy każdorazowym wejściu do budynku
stosowanie środków ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki
w pomieszczeniach administracji (księgowość, dziekanat, rektorat) uczelni może znajdować się maksymalnie 1 os.

Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@sgk.edu.pl.
Numer telefonu Dziekanatu Szkoły Głównej Krajowej:
tel. (22) 375 96 81 oraz 570 848 898 – dyżur telefoniczny wtorek, środa, czwartek w godzinach 10.00 – 14.00