Prawo międzynarodowe

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę w instytucjach narodowych i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zajmujących się importem lub exportem