Aktualności

Informujemy, że w dniach 3-7 maja 2023 r. jednostki administracyjne Uczelni będą nieczynne.

3.12.2020 r. – Komunikat dotyczący ważności legitymacji

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Państwa legitymacje są ważne bez nowego hologramu (po 31-10-20) przez cały okres ograniczenia pracy uczelni oraz 60 dni od wznowienia funkcjonowania. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

2 lipca 2020 r. – Informacja o sesjach poprawkowych i pracach zaliczeniowych

W terminie od 10 do 13 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy nie zaliczali przedmiotów z letniej sesji podstawowej bądź nie zalogowali się jeszcze na platformie e-nauka oraz chcą przystąpić do sesji poprawkowej zalogowanie się do platformy E-nauka i przystąpienie do egzaminów testowych.

Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie E-nauka pod adresem:enauka.wsnp.edu.pl, wybraniu panelu letnia sesja egzaminacyjna, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.

W terminie od 17 do 20 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego (obecnie trwającego), przystąpienie do egzaminów zaliczających semestr zimowy (w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej).

Prace pisemne zaliczeniowe proszę „spakować” w formacie „Zip” i przesłać na adres e-mail dziekanatu.
Informacja ta dotyczy tylko studentów, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości zaliczenia semestru zimowego logując się na platformę e-nauka.

24 czerwca 2020 r. – ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 30.09.2019 r. w sprawie tabeli opłat za studia
do pobrania

4 czerwca 2020 r. – UWAGA ANKIETA!

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji –Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.

Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

19 maja 2020 r. – Ważne informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/2020

informacje do pobrania

19 maja 2020 r. – Dodatkowe poprawkowe terminy egzaminów testowych sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020

informacje do pobrania

WAŻNY KOMUNIKAT

W linku poniżej pismo od Pana Kierownika Dziekanatu:
pobierz plik

Drugi termin egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 odbędzie
się w dniach 16 – 19 kwietnia br. Sesja poprawkowa przeprowadzona będzie poprzez platformę
E-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja poprawkowa, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania. Rozwiązanie każdego testu będzie ograniczone czasem 15 minut od momentu jego otwarcia. Pozostałe zaliczenia przedmiotów pozostają bez zmian w formie pracy pisemnych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rygorach sesji zimowej dostępnymi w strefie studenta. Termin nadsyłania prac w sesji poprawkowej – 25 kwietnia br.

Rozpoczynamy dla Państwa weekendowy cykl wykładów na żywo – webinariów przez Internet, rekomendowany dla wszystkich studentów Uczelni, do udziału w których serdecznie zapraszamy:

Sobota, 4 kwietnia g. 10:00 – 11.30
Rola nauczyciela, pedagoga wobec wyzwań XXI wieku
Krystyna Adaśko – Honorowy Profesor Oświaty, Trener ORE, Trener FRIS,  pedagog, logopeda, neuroterapeuta, mediator, edukator, nauczyciel akademicki, wykładowca  Instytutu Studiów Podyplomowych

Sobota, 4 kwietnia g. 16:00 – 17.30
Diagnoza funkcjonalna małego dziecka, w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Małgorzata Malcan – Kołaczkowska – wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta, pedagog specjany, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS

Niedziela, 5 kwietnia g. 10:00 – 11.30
Profilaktyka logopedyczna
mgr Małgorzata Malcan – Kołaczkowska

Niedziela, 5 kwietnia g. 16:00 – 17.30
Rozwój mowy dziecka
mgr Karolina Balcerzak – wykładowca akademicki, logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki

Wykłady trwają około półtorej godziny, a w ich trakcie będziecie Państwo mieli możliwość zadawania prowadzącemu pytań – i uzyskiwania bezpośrednich odpowiedzi. Rejestracja na webinaria odbywa się przez stronę www.sgk.edu.pl – w zakładce „Wykłady na żywo – webinaria”. Obok wybranego wykładu klikają Państwo przycisk „Dołącz” – następuje przekierowanie do strony rejestracyjnej. Po podaniu wymaganych informacji rejestracyjnych otrzymają Państwo odnośnik do wirtualnej auli wykładowej (wysyłany także na podany adres e-mail).

Rejestrować możecie się Państwo w dowolnym momencie, prosimy jednak o rejestrację jak najszybciej – harmonogram wykładów na dany weekend pojawi się na stronie najpóźniej we wtorek każdego tygodnia wieczorem.

Prosimy o obecność  w „wirtualnej auli” o wyznaczonej godzinie wykładu – dostęp za pomocą odnośnika, który podawany jest przy rejestracji i przesyłany e-mailem.

Uczelnia będzie realizować wykłady na żywo – webinaria w każdą sobotę i niedzielę (oprócz świąt Wielkanocnych) do końca roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do częstych odwiedzin zakładki „Wykłady na żywo – webinaria” na stronie www.sgk.edu.pl.

KOMUNIKAT REKTORA dotyczący Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
z dnia 30 marca 2020 r.
pobierz

dyżur telefoniczny wtorek, środa o czwartek
tel. 570 848 898
w godzinach 10.00 – 14.00