Stypendia

Świadczenia dla studentów
SZKOŁY GŁÓWNEJ KRAJOWEJ
w Warszawie
w roku akademickim 2022/2023:

  • stypendium Rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej:

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Ubieganie się o pomoc materialną jest procesem, podczas którego ważna jest współpraca z Komisją Stypendialną i zdarza się, że poza złożoną dokumentacją wymagane są dodatkowe wyjaśnienia. Prosimy więc o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

kontakt wt.-czw. 10.00-14.00  tel. 22 375-96-81 stypendia@sgk.edu.pl