Strefa kandydata

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025:

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie zaprasza kandydatów do zapoznania się z procedurą rekrutacji na studia:

  • jednolite magisterskie na kierunku Prawo
  • studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika
  • studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika

Studia można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i / lub odpowiedni staż pracy (doświadczenie zawodowe). Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.