Opłaty

Wysokość opłat czesnego w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 jest następująca:

  • Studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo: semestr 2785 zł.
  • Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika: I i II semestr – 2216 zł, III semestr i kolejne – 2339 zł.
  • Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika: I i II semestr – 2339 zł, III i IV semestr – 2552 zł.

W Uczelni obowiązują opłaty zgodne z Tabelą Opłat.

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.