Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu studenta.

  • Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 3),
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia (Załącznik nr 5, Załącznik 6) oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.