Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu studenta.

Świadczenia mogą otrzymywać studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich bez względu na wiek. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny,  jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej:  

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i w razie potrzeby udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

kontakt wt.-czw. 10.00-14.00  tel. 22 375-96-91 stypendia@sgk.edu.pl