Prawo pracy

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce i Europie.