Studium Prawa Amerykańskiego

Absolwent studiów na kierunku Prawo, który jednocześnie ukończył Studium Prawa Amerykańskiego, zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów Zjednoczonych. Posiada kompetencje, aby swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących amerykańskiego rynku pracy, prawa gospodarczego, finansowego i cywilnego. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, a także w podmiotach gospodarczych i instytucjach w każdym kraju, mających powiązania z podmiotami za Atlantykiem.