Prawo Unii Europejskiej

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej zna i rozumie ustawodawstwo europejskie, jest kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE, w instytucjach i spółkach mających powiązania gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej.