Misja uczelni

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcenie studentów w zakresie kierunków i specjalności zawodowych, w pełni przygotowując absolwentów do samodzielnej pracy zawodowej, a także prowadzenie różnych form kształcenia ustawicznego, zabezpieczając w ten sposób część potrzeb rynku pracy na specjalistów z wyższym wykształceniem. Częścią misji Uczelni jest wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy. Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie kształci studentów dla przyszłości, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez zapewnianie nowoczesnych i aktualnych programów studiów oraz wysokiej jakości nauczania.