Edukacja medialna i dziennikarska

Studia przygotowują pedagogów zajmujących się wychowawczym oddziaływaniem mediów oraz chcących poznać zasady funkcjonowania dziennikarstwa. 

W ramach specjalności studenci poznają polskie i europejskie regulacje oraz zasady powszechnego stosowania nowych mediów w działalności instytucji i organizacji, a także ogólnych zasad funkcjonowania różnych form dziennikarstwa. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania działań edukacyjnych w obszarze różnorodnych mediów.  Absolwenci mogą pracować jako specjaliści edukacji medialnej, bezpieczeństwa w internecie, promowania wydarzeń edukacyjnych oraz kreowania wizerunku za pomocą mediów i technik dziennikarskich w różnych instytucjach publicznych i niepublicznych. Mogą także realizować zadania zawodowe w instytucjach kultury i edukacyjnych zajmując się projektowaniem pracy w obszarze mediów, także z dziećmi i młodzieżą.