Edukacja prawna i administracyjna

Studia przygotowują przyszłych pedagogów zajmujących się wychowawczym oddziaływaniem prawa oraz chcących poznać zasady funkcjonowania administracji. 

W ramach specjalności studenci poznają polskie i europejskie regulacje prawne oraz administracyjne. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania prawa oraz administracji rządowej i samorządowej. Studia przygotują do stosowania niezbędnych procedur w prawie i administracji. Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, prawa oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu prawoznawstwa, prawa rodzinnego, opiekuńczego, problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów w administracji publicznej. Absolwenci mogą pracować w obszarze ochrony praw dziecka i rodziny, działalności edukatorskiej w dziedzinie prawa. Mogą stanowić kadrę w instytucjach państwowych, samorządowych i niepublicznych (stowarzyszenia, fundacje) zajmując się zagadnieniami przestrzegania praw obywatela, konsumenta, dziecka i rodziny i innych grup społecznych.