Zapomoga

ZAPOMOGA

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

  • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.