ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ОСВІТУ

Напрямок «Право»

Національна вища школа, що базується у Варшаві, була створена у відповідь на попит на ринку праці. Місія внз полягає в тому, щоб навчати студентів в сфері професійних напрямів і спеціальностей, повністю готуючи студентів до самостійної професійної діяльності, а також проведення різних форм безперервної освіти, таким чином задовольняючи частину потреб регіону у фахівцях з вищою освітою. Частиною місії внз є також виховання студентів у дусі поваги до прав людини, патріотизму, демократії та відповідальності за благо суспільства, держави та їх власну техніку роботи. Національна вища школа у Варшаві навчає студентів для майбутнього, відповідно до потреб ринку праці, надає високоякісну освіту за актуальними та сучасними навчальними програмами.

Випускники юридичного факультету Національної вищої школи у Варшаві готові не тільки до проходження всіх видів практик, необхідних для проведення юридичної дiяльностi, але і виконувати функції у всіх державних і недержавних установах або організаціях, які потребують юридичних знань. Вони також готові давати юридичні консультації і тлумачити закон.

Випускник юридичного факультету НВШ у Варшаві володіє знаннями та навичками в галузі соціальних наук, юридичних наук, дисципліни Право, відповідно до 7-го рівня польської структури кваліфікацій. Випускник має відповідну юридичну практику, що дозволяє йому вільно здійснювати тлумачення норм права та їх застосування у професійній діяльності. Він може правильно діагностувати правові проблеми і вирішувати їх, використовуючи отримані знання і навички, дотримуючись професійної етики адвоката і почуття соціальної відповідальності.

Випускник компетентний в управлінській дiяльностi, вміє співпрацювати в групі, складати правильні відносини з професійним і соціальним середовищем. Він усвідомлює важливість юридичної професії та пов’язаної з нею відповідальності, готовий брати участь у суспільному житті та реалізовувати державні функції. Він відчуває необхідність піклуватися про правову культуру в політичному, економічному та соціальному житті.

Отримані мовні компетенції дозволяють випускнику працювати в міжнародних командах, включаючи об’єднання юридичних, економічних і соціальних знань.

Випускник готовий до реалізації різних кар’єрних шляхів, включаючи подальшу освіту в різних формах, прийом юридичних документів, роботу юриста, юрисконсульта в юридичних та управлінських відділах підприємств, в тому числі міжнародного характеру. Крім того, він готовий продовжити навчання в аспірантурі.

Навчальна програма містить освітній контент, пов’язаний з публічним правом (конституційне, адміністративне, міжнародне, європейське та фінансове право), приватним правом (цивільне право і цивільне, торгове, трудове та соціальне страхування) і кримінальним правом. Випускники підготовлені для проходження різних практик, і, як наслідок, працювати за юридичною професією в державних і недержавних установах.

Пропозиція Національної вищої школи у Варшаві, яка адресована студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», дає випускнику знання з регулювання польського права у всіх його аспектах, а також включає в себе такі спеціальності, як:

  1. Міжнародне право – випускник напрямку «Право» за спеціальністю «Міжнародне право» має підставу для працевлаштування в національних і міжнародних установах, компаніях, підприємствах, що працюють на міжнародних ринках, i займаються імпортом або експортом;
  2. Право Європейського Союзу – випускник напрямку «Право» за спеціальністю «Право Європейського Союзу» знає і розуміє європейське законодавство, компетентний виконувати роботу в країнах ЄС, в установах і компаніях, що мають економічні зв’язки з суб’єктами в Європейському Союзі;
  3. Вивчення Американського права – випускник напрямку «Право», який одночасно закінчив «Вивчення Американського права», знає нормативні акти, чинні на території США. Володіє компетенцією вільно орієнтуватися в питаннях, що стосуються американського ринку праці, економічного, фінансового та цивільного права. Знайде роботу в організаціях в Сполучених Штатах, а також в комерційних структурах і установах в кожній країні, що мають зв’язки з організаціями за Атлантикою;
  4. Трудове право – випускник за напрямом «Право» точно знає і розуміє реалії функціонування та регулювання ринку праці в Польщі та Європі. Надзвичайно приваблива спеціальність для студентів з України, в зв’язку з величезною кількістю (1,2 млн за даними Національного банку Польщі) громадян цієї країни, які легально працюють на території Польщі, та пов’язаного з цим великого попиту на юридичні послуги в сфері трудового права, надані українською мовою юристом, який розуміє ситуацію своїх співвітчизників.

Студент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» може подати заявку на вступ на навчання в Національну вищу школу у Варшаві в будь-який час під час навчання, але слід пам’ятати, що навчання за напрямом «Право» у Польщі проходить за єдиною п’ятирічною магістерською програмою. Національна вища школа у Варшаві передбачає можливість заліку змісту навчальної програми на основі відмінностей у навчальних програмах з планом навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», що, в свою чергу, скоротить вивчення юриспруденції в Польщі до 6-7 семестрів. У додатку внз передає навчальний план із зазначенням конкретного змісту програми, розбитого на семестри, з підрахунком годин і призначених балів ECTS, а також анкетою для набору кандидатів.
Запрошуємо Вас на навчання!