Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Z dniem 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli zostały wprowadzone w stosunku do osób, które rozpoczęły studia od dnia 1 października 2019 r.

Osoby, które rozpoczęły kształcenie na studiach pierwszego lub drugiego stopnia przed dniem 1 października 2019 r. kontynuują kształcenie na dotychczasowych zasadach.