Stypendium Rektora

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora może otrzymywać student przyjęty na pierwszy roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • – laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • – medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Pozostali studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jeśli uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągniecia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.